25. 9. 2016 – 26. neděle v mezidobí

 •  Dnes 25. 9. prožíváme 26. neděli lit. mezidobí. V úterý bude památka sv. Vincence z Pauly, ve středu Slavnost sv. Václava, ve čtvrtek svátek sv. Michala, Gabriela a Rafaela – archandělů, v pátek sv. Jeronýma, v sobotu sv. Terezie od Dítěte Ježíše. 
 •  Na slavnost sv. Václava, ve středu 28. 9., mše sv. bude sloužená pouze v Moravanech, v 10:00. Moravanský kostel je zasvěcený sv. Václavovi a bude to tedy poutní mše. Po mši svaté se uskuteční agapé na farní zahradě a v případě nepříznivého počasí na faře. Budeme rádi, když dle možností přispějete něčím k občerstvení. 
 •  Ve středu 28. 10. (na sv. Václava) mše sv. v Ořechově u Všech sv. nebude. Všechny farníky zvu na pouť do Moravan.
 •  Ve čtvrtek 29. 9. proběhne na faře v Moravanech příprava dospělých na svátosti křtu a prvního sv. přijímání, v 19:30.
 •  V sobotu 1. 10. se bude konat před mší sv. v Pršticích a Tikovicích adorace Nejsvětější svátosti. A na mších sv. v obou těchto kostelích poděkujeme za letošní úrodu.
 •  Farní poutě do Znojma a Kostelního Vydří se v úterý uplynulého týdne zúčastnilo 50 osob, takže se ani všichni nevešli do autobusu. Děkuji všem, kteří pomohli s přípravou a organizací této poutě.
 •  Na pastorační radě v Moravanech v uplynulém týdnu (21. 9.) vznikl nápad další poutě do místa, kde se nachází Svatá brána, a dohodli jsme se, že tentokrát to bude naše brněnská katedrála sv. Petra a Pavla. Zveme tedy všechny zájemce (mladší a starší) na společnou farní pouť do naší katedrály, která proběhne téměř za dva týdny v sobotu 8. 10. Program: v 8:00 po krátké modlitbě vyrazíme pěšky z Moravan. Mše sv. na místě bude sloužená v 11:15, v 12:15 prohlídka Diecézního muzea na Petrově s Madonou z Veveří, potom bude ještě možnost vystoupit na katedrální věž. Program by měl končit kolem 14:00.
 •  Dnešní sbírka bude určena dle přání o. biskupa na podporu pastorace a kněží v brněnské diecézi.
 •  Sbírka na farní investice proběhne příští neděli, 2. 10.
 •  Začala výuka náboženství na našich školách.
 •   Náboženství Moravany v ZŠ Moravany:  PaedDr. Radka Slavíková, úterý 12.30h až 13.30h (1. a 2. třída)                                                                         Ing. Pavel Šimonek, středa 15.15h až 16.00h (3. až 5. třída)
 • Náboženství v Kulturním centru v Ořechově:  Radka Jedličková, středa 13.00 až 13.45 (1.třída) a 14.00 až 14.45 (2. a 3. třída)
 • Ing. Pavel Šimonek, středa 14.00 až 14.45 (4. 5. a 6. třída)
 • Náboženství v ZŠ Prštice, P. Mariusz Sierpniak, čtvrtek 14.00 až 14.45 (všechny třídy společně)
 • Náboženství v ZŠ Radostice, P. Mariusz Sierpniak, čtvrtek 15:15 až 16:00 (všechny třídy společně)              

 

 

 • Ve středu 28. 9. (na Slavnost sv. Václava) je pozvání pro děti, katechety, katechetky, ale i rodiče na 1. setkání dětí modřického děkanátu do Rajhradu. Při mši svaté poděkujeme Bohu za prožité prázdniny a poprosíme o požehnání pro n. školní rok; poté bude připraven zajímavý program (do 13:00 hry na stanovištích; prohlídka kláštera, 13:00 malé občerstvení a odjezd).