2. neděle adventní - 4. 12. 2016

 

 •  Dnes 4. 12. prožíváme 2. adventní neděli. Ve středu bude lit. památka sv. Ambrože a ve čtvrtek Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie.
 •  Ve čtvrtek 8. 12. na Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie mše sv. bude sloužená ráno v 7:30 v Moravanech a večer v 18:00 v Ořechově, v rámci duchovní obnovy. Nebude mše v Radosticích. 
 • Dnes 4. 12. večer opět zvu na Manželské večery manželské páry z naších farnosti, od 19:00,  v Ořechově v restauraci. Z důvodu konání těchto setkání se ruší pravidelná setkání společenství manželů, teď v prosinci a lednu příštího roku.
 • Od tohoto čtvrtka 8. 12., tj. od Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie až do neděle 11. 12. budete mít možnost zúčastnit se duchovní obnovy, kterou povedou pro nás otcové misionáři z Misijní společnosti sv. Vincence de Paul (otcové vincentíni). Podrobný program byl publikován v Peregrínku. Najdete ho také na nástěnce, na farním webu a na stolku vzadu kostela. Udělejme si pro naše duše trochu času a využijme toho to bohatého programu, ve kterém si každý může něco pro sebe nalézt – od děti až po starší generaci. Otcové misionáři kromě mši svatých, různých setkání a pobožností, poslouží nám svátosti smíření a rádi navštíví vaše nemocné, pokud je přihlásíte v sakristii.
 • Zkouška chrámového sboru při kostele Všech sv. v Ořechově se bude v tomto týdnu výjimečně konat ve středu 7. 12. v 18:45 na faře, společně pro muže a ženy. Důvodem změny je zmíněna duchovní obnova, která začíná už od čtvrtku večera a fara bude obsazená.  
 • Nebude se také v tomto měsíci konat setkání společenství sv. Peregrina. 
 • Tuto neděli 11. 12. v 14:00 se bude konat další setkání mládeže z našeho děkanátu, tentokrát v Blučině v Kulturním domě. Jménem organizátorů a otce děkana zvu mládež na toto setkání. I když je to neděle, mše sv. nebude součástí programu, proto je zapotřebí jít na mši sv. ve vlastní farnosti.
 • Za týden v neděli po mši sv. v Ořechově a v Moravanech se budou prodávat potravinové výrobky trapistických mnichů z Nového Dvora. Zakoupením těchto potravin podpoříme jejích klášterní život a můžeme počítat s jejích modlitbami.
 • Po Novém roce, opět jako předchozí roky, se chystá Farní ples našich farností, který se uskuteční 21. 1. 2017. Od příští neděle 4. 12. se už na internetu spouští předprodej vstupenek. Rezervace se provádí na webu www.farniples.cz, kde se vybírá místo. Kdo by si s tím nevěděl rady, může lístky zakoupit osobně u Viktora Steingarta v Ořechově nebo Vojty Langáška v Moravanech. Cena lístků při nákupu do 10. 1. je 150 Kč. 

 

 • Sbírky z minulé neděle na farní investice vynesly v Ořechově u Všech sv. 8 956 Kč, u sv. Jiří  8 350 Kč, v Moravanech 4 818 Kč, v Nebovidech 1 042 Kč. Srdečně děkuji za Váš dar!                   
 • Jen pro Moravany: V moravanské farníky chci poprosit o příspěvek na opravu střechy kostela a zvonů v Nebovidech. Od ministerstva kultury na tento účel farnost obdržela 90 000 Kč, a spoluúčast farnosti je 16 000 Kč. Tuto částku nejsme schopni zajistit s naších běžných sbírek v neděli. Proto prosím o individuální dary na účet farnosti, nebo p. Pavlovi Kořenkovi v sakristii, anebo přímo mně. Rádi bychom také udělali vhodné stáni pro scholu na kůru (nějaké stupínky), a to by také mělo stát přes 16 000 Kč.