21. 8. 2016 – 21. neděle v mezidobí

  • Dnes 21. 8. prožíváme 21. neděli lit. mezidobí. V pondělí je památka Panny Marie Královny, ve středu svátek sv. Bartoloměje a v sobotu památka sv. Moniky.
  • Od dneška 21. 8. až do příští neděle 28. 8. naše mladší a starší mládež odjíždí na tábor do Opatova na Moravě. Jedná se přibližně o 25 osob. Doprovázejme je našimi modlitbami.
  • Tuto sobotu 27. 8. se bude konat ve Žďáru nad Sázavou diecézní pouť rodin, která je letos také spojená s putováním ke Bráně Svatého roku milosrdenství. Mottem poutě je: "Láska je radost“. Program začíná v 9:00 a skončí cca v 16:00.  Již tradičně je připravený bohatý duchovní a kulturní program pro rodiče, ale i speciální nabídky pro děti a mládež. Pontifikální mši sv. v 10:00 bude předsedat nový brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul. Více informací: www.crsp.cz Využijme této příležitosti k modlitbě za naše rodiny, k náboženskému vzdělávání a jak věřím, k příjemnému strávení jednoho z prázdninových dnů.
  • Za téměř dva týdny v sobotu 3. 9. hodlají uzavřít svátost manželství dva snoubenecké páry z našich farností: v Ořechově u Všech svatých Šárka Smutná z Ořechova a Petr Oliva z Ořechova, v Moravanech Michaela Šindlerová a Robert Dvořáček z Moravan. Kdo by věděl o nějaké překážce bránící sňatku, je povinen to oznámit na faře. 
  • Sbírka za týden v neděli 28. 8. bude určena na opravy našich far a další nutné investice.
  • Máme také pozvání na tuto středu 24. 8. ke kapli sv. Peregrina. Cca v 12:30 tam dorazí z Brna poutníci pěší pouti na Velehrad. Máme tak možnost se s nimi u kaple pomodlit a případně je kousek doprovodit směrem do Blučiny.