2. neděle velikonoční - 23. 4. 2017

  •  Dnes 23. 4. prožíváme neděli Božího milosrdenství. Svátek ustanovil sv. papež Jan Pavel II. v roce 2000, v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské, velké apoštolky Božího milosrdenství v naší době. Pán Ježíš sestře Faustyně řekl: „V tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat“ (Deníček, 699). 
  •  Dnes 23. 4. večer se bude konat v Moravanech setkání společenství mužů, začne v kostele v 18:30.
  • V pátek 28. 4. proběhne na faře v Ořechově další setkání mladší mládeže, od 19:00. Povede je starší mládež.
  • Tuto sobotu 29. 4. v 20:00 začínají v Moravanech Večery chval. Budou se konat pravidelně jednou za měsíc. Přijdete chválit Pána zpěvy, slovem Božím a spontánní modlitbou. Setkání není věkově omezené. 
  • V sobotu 6. 5. (za necelé dva týdny) se bude konat v Olomouci Ministrantský den pro brněnskou diecézi. Toto setkání pro ministranty všech věkových kategorií se koná jednou za tři roky. Proto chci velmi povzbudit naše ministranty, aby se toho programu zúčastnili - a rodiče, aby jim v tom pomohli. Kluci se mohou přihlásit co nejdříve u Viktora Steingarta (tel.: 777 984 797), který sdělí všechny podrobnosti. Jede se společně autobusem v rámci modřického děkanátu. Rodiče mohou přispět dle svých možností. Doporučený příspěvek na cestu 150 Kč (50 Kč na stravu na místě a 100 na autobus). Co bude navíc, zaplatí farnost. Všechny bližší informace najdete na stránkách kněžského semináře. http://www.knezskyseminar.cz/akce/ministrantsky-den/  
  •  V pondělí 8. 5. se můžete těšit na tradiční pouť ke cti sv. Peregina u lesní kaple. Vyjdeme v 14:00 průvodem od Pneuservisu (Kyselkova ulice) a poutní mše sv. začne v 15:00. Hlavním celebrantem bude P. Vít Severa, farář ze Syrovic. 
  • V sobotu 13. 5. jste zváni na autobusovou pouť do Žarošic. Více informací na plakátku na nástěnce. Přihlašovat se můžete v sakristii nebo u p. Lady Badinové (tel.: 775 696 694)

Pro Ořechov

- Ve středu 26. 4. se bude konat v Ořechově na faře zkouška sboru farnosti Všech sv., v 18:45, hned po mši svaté.

- Brigáda u kaple před poutí sv. Peregrina bude v sobotu 29.4. v 9:00. Dle svých možností s sebou vezměte prosím hrábě.

Pro Moravany a Nebovidy

 - Ve čtvrtek 27. 4. v 18. 30 se na faře v Moravanech uskuteční setkání věnované exhortaci papeže Františka Amoris laetitia (o lásce v rodině). Pořádá hnutí KAP (Křesťan a práce). Setkání je otevřené pro všechny.  Bližší informace u p. Petra Koutného.