3. neděle postní 19. 3. 2017

  •  Dnes 19. 3. prožíváme 3. neděli postní doby.
  •  Dnes 19. 3. večer se uskuteční v Moravanech další setkání společenství mužů. Sejdeme se na faře v 19:00.
  • Zítra, v pondělí 20. 3., budeme mít Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Je to tzv. doporučený svátek. Mše budou slouženy: v Ořechově u Všech sv. v 17:30 a v Moravanech v 19:00.
  • Podle výzvy papeže Františka se také letos uskuteční iniciativa 24 hodin pro Pána, která se má konat každoročně z pátku na sobotu před 4. nedělí postní. Jsou to tedy dny v závěru už tohoto týdne 24. a 25. března. Některé kostely nabízí dodatečný program. V Brně bude v pátek 24. 3. v kostele sv. Maří Magdalény (Masarykova ulice) od 9 do 20 hodin možnost zpovědi. Současně bude vystavena eucharistie. Od 20 do 22 hodin pak proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla Nikodémova noc, tj. chvíle ztišení, modlitby a další možnosti přijmout svátost smíření.
  • V pátek 24.3. se uskuteční na faře v Ořechově při kostele Všech svatých další setkání mládeže, v cca 19:00.
  • Na sobotu 25. 3. připadá také Slavnost Zvěstování Páně a Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Budeme se na tento úmysl modlit v Tikovicích půl hodiny před večerní mší sv., tj. od 17:30 a na adoraci v Moravanech, v 20:30.
  • Včera 18. 3. ve věku 84 let zemřel kardinál Miloslav Vlk. V posledních měsících trpěl rakovinou plic s metastázemi do kostí. V roce 1968 byl vysvěcen na kněze. Po deseti letech mu ale komunisté odebrali tehdy požadovaný státní souhlas k výkonu kněžského povolání. Miloslav Vlk pak sloužil mše tajně v malých skupinách věřících. Ač vzděláním historik, archivář a teolog, byl z politických důvodů nucen živit se jako umývač oken až do roku 1989. Státní bezpečnost sledovala kněze Vlka tři desetiletí, a to už od jeho vysokoškolských studií koncem padesátých let. Jako na „nepřátelskou osobu“ na něj podle Ústavu pro studium totalitních režimů založila StB devět svazků s názvy jako „Brigáda“, „Ráček“ nebo „Sekretář“ a mimo jiné odposlouchávala jeho kancelář. Na začátku 90. let minulého století byl jmenován biskupem v Českých Budějovicích. Od října 1994 byl kardinálem. Úřadu pražského arcibiskupa se ujal 1. června 1991, jeho rezignaci přijal papež Benedikt XVI. v únoru 2010 a v pořadí 36. pražským arcibiskupem jmenoval Duku.

 

Jen pro Ořechov – Všech sv.:

- Ve čtvrtek 23. 3. se bude konat na faře u Všech sv. zkouška chrámového sboru na velikonoce, ženy v 18:00, muži v 19:00.

- Sbírka příští neděli 26. 3. bude na výměnu okenic – žaluzií na věži kostela. Bude to stát cca 250 tisíc Kč, s opravou římsy nad žaluziemi. Obec přislíbila na tento účel 100 tisíc, zbytek peněz musí zorganizovat a vybrat farnost. 

Jen pro Moravany:

- Ve čtvrtek 23. 3. v 19:00 zveme na faru v Moravanech všechny zájemce, kteří jsou ochotní podílet se na přípravě Noci kostelů. 

 - V sobotu 25. 3. chceme zorganizovat na farní zahradě brigádu, od 9:00. Prosíme muže a ženy, starší a mladší o pomoc. Vezměte s sebou, prosím, hrábě.