30. neděle v mezidobí – 23. 10. 2016

  •  Dnes 23. 10. prožíváme Celosvětový den modliteb za lidi v misiích, za misionáře a za všechny, kteří v jakýchkoli podmínkách šíří Kristovu lásku svým chováním, svou činností a hledáním dobra pro druhého. Misijní neděle je také spojena s finanční sbírkou na podporu projektů Papežského misijního díla šíření víry. Děkuji vám za Váš příspěvek na misie.
  •  Ve čtvrtek 27. 10. bude v Radosticích sloužená poutní mše svatá z Vigilie Svátku sv. Šimona a Judy, patronů tamějšího kostela. Slavnost začne v 17:00, a po mši sv. budeme mít možnost setrvávat na adoraci před Nejsvětější Svátostí. Adorace bude doprovázená zpěvem a rozjímáním Božího slova.
  •  Ve čtvrtek 27. 10. v 19:00 proběhne na faře v Moravanech další příprava dospělých na svátosti.
  •  V pátek 28. 10. bude mít na faře u Všech svatých v Ořechově setkání mladší mládež, od 19:00.
  •  Příští neděli 30. 10. bude poslední neděle v měsíci a opět vás chci poprosit o sbírku na farní investice.

Ostatní:

- Na tento čtvrtek 27. 10. je také nabídka výletu pro děti od 2. do 9. třídy do Ochozu u Brna a Mariánského údolí. Přihlášky a informace u p. Tomáše Dudíka. Nabídka platí pro všechny naše farnosti.

- V sakristii jsou k dispozici stolní kalendáře na příští rok, jejich koupí podpoříme stavbu kostela v Brně- Lesné.

Jen pro Ořechov  

- Zkoušky chrámového sboru u Všech sv. na vánoce budou ve středu po mši sv. v 18:45 na faře v Ořechově, pro všechny hlasy společně.

- V sobotu 12. 11. jsou naši ministranti zváni do Telnice na Ministrantskou olympiádu. Bližší informace získáte po mši sv. v sakristii. Ministranti se mohou hlásit u Viktora Steingarta.

- Na Slavnost Všech svatých v úterý 1. 11. chystáme po mši svaté pro všechny pozvání na faru k přátelskému setkání a promítání fotografií. Pokud máte fotografie z farních akcí, můžete mi je ještě předat a děkují těm, kteří už to učinili.