Adorace Nejsvětější svátosti na 1. sobotu v měsíci

Každou první sobotu v měsíci jsme zváni do kostela sv. Jiří, kde je od 19:00 výstav Nejsvětější svátosti a modlitba růžence.