Adorace Nejsvětější svátosti na 1. pátek v měsíci

 Každý 1. pátek v měsíci v kostele Všech svatých jsme zváni po mši sv. v 17:30 na adoraci.