Návštěva nemocných na 1. pátek v měsíci

Každý 1. pátek v měsíci bude o. Krzysztof navštěvovat nemocné.. Kdo má o tuto návštěvu u svých nemocných příbuzných zájem, napište prosím jméno a adresu a předejte o. Krzysztofovi.