Je to den vzájemné modlitby farnosti a Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. V sobotu 20.11. začne v kostele Všech svatých v 8.00 výstavem Nejsvětější svátosti a končí v 15.45 svátostným požehnáním. V sakristii je možné zapisovat se a zaplnit tak každý chvíli během dne, abychom společně vyplnili čas modlitby. V pátek 26.11. je adorační den ve farnosti sv. Jiří, program bude upřesněný.