Zveme na tradiční pouť ze Svatého Kopečku u Olomouce na Svatý Hostýn. Dopravu na místo a z místa je možné přihlásit ZDE. Podle počtu zájemců pojede autobus z Ořechova.

https://zeleznypoutnik.cz/

25. ročník Železného poutníka

Srdečně Vás zveme na 25. ročník železného poutníka - postní pěší pouť, která se koná vždy v noci z pátku na sobotu týden před květnou nedělí. Pouť začíná mší svatou v Bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a končí mší svatou v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně.

info k letošnímu ročníku

  • start: pátek 1.4. 2022 v 18:00 | Svatý Kopeček | mše svatá v Bazilice Navštívení Panny Marie
  • konec: sobota 2.4. 7:15 | Svatý Hostýn | mše svatá v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie
  • s sebou: svačinu, dobrou náladu a dobré pohodlné boty

Zhruba v polovině trasy (v Prosenicích) bude připraveno menší občerstvení a teplý čaj. Kněží budou během cesty k dispozici pro duchovní rozhovor nebo svátost smíření. Na Hostýně bude otevřen poutnický dům, kde je možné dospat do mše.

Případný odvoz na Hostýn během cesty je zajištěn. Zpáteční cestu ze Svatého Hostýna si zajišťuje každý sám. V případě dotazů je možné využít email [email protected].

Těšíme se na společnou pouť!