ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
U KOSTELA VŠECH SVATÝCH V OŘECHOVĚ

 

Zve všechny k návštěvě kostela

 

Co vás čeká?

17:30 mše sv. – víte, co se děje při mši svaté? Máte příležitost to poznat právě dnes. Jednotlivé části budou komentovány a vysvětlovány.

18:30 - 19:00 - módní přehlídka liturgických oděvů

19:15 - 19:45 - Komentovaná prohlídka kostela s Tomášem Dudíkem

20:00 - 21:00 - Fatima – ořechovské hudební těleso nás hudebně provede celým církevním rokem

21:00 – 21:45 – možnost ztišení se, případně popovídání si s knězem

21:45 - 22:00 Adorace a požehnání – vyslechněte si modlitbu Otčenáš v aramejštině

18:30 - 20:00 - Hra pro děti „Poznej kostel“

Dílničky pro děti

Pohoštění s ochutnávkou mešních vín

Projekce fotek z historie kostela a života farnosti