Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OŘECHOV-SV.JIŘÍ, OŘECHOV-VŠECH SVATÝCH
od 19.5. do 26.5.2024 - 21. týden

neděle 19.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Elišku a Jana Secovy a dvoje rodiče
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Karla Floriána a rodiče Tolarovy
pondělí 20.5. památka Panny Marie Matky Církve
Dnes mše sv. není
úterý 21.5. svátek Výročí posvěcení katedrály
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Za Františku Holemou,manžela,syna Leopolda a rodinu Lipovskou
středa 22.5. sv. Rity z Cascie, řeholnice
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za živé a zemřelé farníky
čtvrtek 23.5. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Bohumilu Zerhauovou, manžela, dvoje rodiče a Michala Janiviče
pátek 24.5. připomínka den modliteb za církev v Číně
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Aloise aTerezii Plškovy,jejich rodiče a dceru Helenu
sobota 25.5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za Marii a Oldřicha Suchánkovy
neděle 26.5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Jana Dobrovodského, manželku a dvoje rodiče a na poděkování za 90 let života
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Stanislava Maršálka,dvoje rodiče,Josefa Nováka a rodiče Novákovy

V neděli 26. bude po mši svaté u Všech svatých organizační schůzka k Noci kostelů.

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY