Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OŘECHOV-SV.JIŘÍ, OŘECHOV-VŠECH SVATÝCH
od 26.11. do 3.12.2023 - 48. týden

neděle 26.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Emílii Kubíkovou, manžela Františka a dvoje rodiče
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za živou a zemřelou rodinu Ryšavou a Vazagovu
pondělí 27.11. pondělí 34. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 28.11. úterý 34. týdne v mezidobí
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Za rodinu Lhoteckou, Vejhonkovu, Frantovu,Secovu, a duše v očistci
středa 29.11. středa 34. týdne v mezidobí
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za živé a zemřelé farníky
čtvrtek 30.11. svátek sv. Ondřeje, apoštola
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Jana Rušku, Bohumila a Marii Smejkalovy
pátek 1.12. sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za zemřelou Vlastu Sedláčkovou a rodiče
sobota 2.12. sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Prštice - sv. Jan Nepomucký 16:30 Za rodiče Kozlíkovy, Huserovy a rodinu Votavovu
neděle 3.12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Ludmilu a Štěpána Dvořákovy
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Marii Hendrychovu a rodiče

Červená středa

Letos připadá Štědrý den 24. 12. na 4. neděli adventní. V mnoha farnostech to bude znamenat souběh několika dopoledních nedělních bohoslužeb ze 4. neděle adventní a bohoslužeb z vigilie Narození Páně. Jelikož je neděle základním dnem pro křesťanské shromáždění a věřícím má být dána možnost slavení bohoslužby ze 4. neděle adventní, může být v tomto případě řešením konání bohoslužeb v sobotu večer. Pro všechny svěřené farnosti by pak měl kněz sloužit alespoň jednu mši svatou v neděli dopoledne. Tam, kde tomu nebrání kapacitní důvody kostela, je vhodné zvážit snížení počtu obvyklých nedělních bohoslužeb, nebo naopak bohoslužeb štědrovečerních. V případě, že to vyžaduje pastorační situace, může každý kněz tento den výjimečně slavit čtyři mše svaté. Při stanovení vhodného pořadu bohoslužeb 24. prosince je potřeba vzít v úvahu, že: pro odpolední bohoslužby 24. 12. se bere formulář z vigilie Narození Páně, věřící se mají účastnit mše sv. jak o 4. neděli adventní, tak o slavnosti Narození Páně, což je dobré jim vhodným způsobem připomenout.