Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Ořechov sv. Jiří a Všech svatých. Kontakt na kněze: Jan Kotík, tel.: 777975888
od 7.7. do 1.9.2024 - 35. týden

neděle 7.7. 14. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Františka Nováka, manželku a celou zemřelou rodinu
Ořechov - Všech svatých 13:00 Za Josefa Hudaně,Jaroslava Tolara a manželku
pondělí 8.7. pondělí 14. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 9.7. sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Bohoslužba slova
středa 10.7. středa 14. týdne v mezidobí
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Bohoslužba slova
čtvrtek 11.7. svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za rodiče Macíčkovy a manžele Smejkalovy
pátek 12.7. pátek 14. týdne v mezidobí
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Václava Krejčíře, manželku a duše v očistci
sobota 13.7. sv. Jindřicha, nebo sobotní památka Panny Marie
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za Františka Leichmana, Anežku Leichmanovu a její rodiče
neděle 14.7. 15. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Františka Vyskočila a jeho rodinu
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za manžele Gremmelovy,Vítkovy,Jiřího Šalplachtu a živou rodinu
pondělí 15.7. památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
úterý 16.7. Panny Marie Karmelské
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Bohoslužba slova
středa 17.7. bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Bohoslužba slova
čtvrtek 18.7. čtvrtek 15. týdne v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Jana Ivičiče a jeho rodiče
pátek 19.7. pátek 15. týdne v mezidobí
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Cyrilku aJosefa Smejkalovy a jejich rodiče
sobota 20.7. sv. Apolináře, biskupa a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za Emílii a Jaroslava Vaňurovy a rodinu Pospíchalovu
neděle 21.7. 16. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Vlastimilu Slavikovu, manžela a Jiřího Severy a manželku
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za obnovu kultury života v naší zemi
pondělí 22.7. svátek sv. Marie Magdalény
Dnes mše sv. není
úterý 23.7. svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Bohoslužba slova
středa 24.7. sv. Šarbela Machlúfa, kněze
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Bohoslužba slova
čtvrtek 25.7. svátek sv. Jakuba, apoštola
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za annu Fraňkovou a celou zemřelou rodinu
pátek 26.7. Panna Maria Karmelská
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Pavla Pilného, Jiřího Buriana a celou zemřelou rodinu
sobota 27.7. památka sv. Gorazda a druhů
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za Růženu a Rudolfa Záděrovy a rodinu Slavíkovu
neděle 28.7. 17. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Jana Grégra a rodinu Janíčkovu a Grégrovu
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Marii a Václava Trenzovy, rodiče z obou stran a živou i zemřelou rodinu.
pondělí 29.7. památka sv. Marty
Dnes mše sv. není
úterý 30.7. sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Bohoslužba slova
středa 31.7. památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Bohoslužba slova
čtvrtek 1.8. památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Karla Pehala a manželku
pátek 2.8. sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Elišku Šmídovu a mnžela
sobota 3.8. sobota 17. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za Jaroslava Blažka a dvoje rodiče
neděle 4.8. 18. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Františka Hrona, živou azemřeliz rodinu a duše v očistci
Ořechov - Všech svatých 09:30 ( volná intence )
pondělí 5.8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Dnes mše sv. není
úterý 6.8. svátek Proměnění Páně
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Za Jana a Terezii Macíčkovy a duše v očistci
středa 7.8. sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za živé a zemřelé farníky
čtvrtek 8.8. památka sv. Dominika, kněze
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Helenu Peškovou a manžela
pátek 9.8. svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Ořechov - Všech svatých 17:30 ( volná intence )
sobota 10.8. svátek sv. Vavřince, mučedníka
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za Adu a Ugo Banti
neděle 11.8. 19. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 ( volná intence )
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za P. Bohuslava Bláhu a na poděkování za 40 let společného života
pondělí 12.8. sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
Dnes mše sv. není
úterý 13.8. sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Bohoslužba slova
středa 14.8. památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Bohoslužba slova
čtvrtek 15.8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za rodinu Suchánkovu a Šafrovu
pátek 16.8. sv. Štěpána Uherského
Ořechov - Všech svatých 17:30 ( volná intence )
sobota 17.8. sobota 19. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za Boženu Beránkovu, rodinu Beránkovu a Vašulínovu
neděle 18.8. 20. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Vladimíra Hlavoně, syna Petra a dvoje rodiče
Ořechov - Všech svatých 09:30 ( volná intence )
pondělí 19.8. sv. Jana Eudese, kněze
Dnes mše sv. není
úterý 20.8. památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Bohoslužba slova
středa 21.8. památka sv. Pia X., papeže
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Bohoslužba slova
čtvrtek 22.8. památka Panny Marie Královny
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Alenu Šušlíkovou a manžela
pátek 23.8. sv.Rúžena z Limy
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Vladimíra Pehala,syna Zdenka,Václava a Věru Světlíkovy,dceru a jejich rodiče
sobota 24.8. svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za Marii a Jindřicha Tichých a jejich syna Ladislava
neděle 25.8. 21. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Viléma Pehala, za Anežku a Tomáše Procházkovy a syna a za zemřelou rodinu Holasovu a Dudkovu
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Antonína Škodu,manželku a dvoje rodiče
pondělí 26.8. pondělí 21. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 27.8. památka sv. Moniky
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Za rodinu Václavikovu, Galkovu a Plškovu a duše v očistci
středa 28.8. památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za živé a zemřelé farníky
čtvrtek 29.8. památka Umučení sv. Jana Křtitele
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za rodinu Jankovu a Slavíkovu
pátek 30.8. pátek 21. týdne v mezidobí
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Ludmilu Trenzovu
sobota 31.8. sobota 21. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za Žofii a Miroslava Peškovy
neděle 1.9. 22. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Miroslava a Marii Trenzovy
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za žáky,studenty a učitele

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY