po dosažení 75 let věku otec biskup Vojtěch zaslal papeži Františkovi svou abdikaci a prosí nás, abychom jeho rozhodování o budoucnosti brněnského biskupského stolce provázeli svými modlitbami.

Pokud se chcete modlit společně, můžete použít modlitbu uvedenou níže.

Modlitba za nového biskupa:

Bože, Dobrý pastýři,
svěřujeme ti jmenování nového brněnského diecézního biskupa a prosíme:
veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost.
Dej nám takového biskupa, který bude tvým obětavým a věrným služebníkem
a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

S církevním schválením Biskupství brněnského čj. Ep/701/21 ze dne 8. 9. 2021