Schola

Schola

Doprovází liturgii mše svaté každou 3. neděli v měsíci, vystupuje na farních koncertech. Zkoušky vede pí. Markéta Dudíková.