kaple sv. Jana Nepomuckého

Logo kaple sv. Jana Nepomuckého
O místu:

Kaple byla postavena v letech 2002 až 2006 zásluhou skupiny místních občanů, kteří sami zpracovali projekt, organizovali a prováděli stavební práce. V r. 2002 byla postavena hrubá stavba, ale až v r. 2005 stavební práce pokračovaly. Z důvodu snazšího zprovoznění kaple vzniklo Ekumenické sdružení občanů, které darovalo budovu kaple včetně parkových úprav Obci Prštice. Zařízení kaple je majetkem Ekumenického sdružení. O kapli a její provoz se stará několik farníků. V kapli se od r. 2006 konají pravidelné bohoslužby.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 29.11. do 9.12.2022)

Den Čas Druh intence
sobota
3.12.
16:30 Mše svatá

Za rodiče Kozlíkovy, Huserovy a rodinu Votavovu

Sdílejte info