Křest dítěte

Křest dítěte

dar_pro_tebe

Co je křest?

Pouhý obřad? Uví­tání dítěte? Pokračování v rodinné tradici? Naplnění přání prarodičů? To všechno může být také, zname­ná ale mnohem více.

Když se podíváme do Bible, zjistíme, že křest je označován jako „nové narození". Je také naplněním Ježíšovy výzvy apoštolům: „Jděte tedy, získejte za učedníky všech­ny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal" (Mt 28,19-20).

V řeckém originále evangelií má slovo „křest" význam jako naše slovo „ponoření". Jde nejen o pono­ření do vody, ale o ponoření do Boha, do Boží skutečnosti. Je to uvedení na začátek životní cesty, kterou člověk může absolvovat v blízkém vztahu s Bohem. Ces­ty, která vede k překročení smrti na konci života. Cesty, která vede, lidově řečeno, do nebe. Do místa, od kterého my sami nemáme klíče, ale kam nás chce Ježíš dovést a kde najdeme definitivní naplnění naší touhy po lásce a bezpečí. Proto také křest řadíme mezi svátosti - tedy mezi akce církve, za kterými stojí Bůh a v nichž vždy věrně on sám působí.

Co je tedy ke křtu dítěte potřeba?

  1. Je potřeba mít touhu předat dítěti víru v Boha.
  2. Je potřeba se domluvit s knězem (Jan Kotík, tel.: 777 975 888) na přípravě. Je individuální a spočívá v jednom až čtyřech setkáních.
  3. Oslovit kmotra, který je pokřtěný a biřmovaný a zaváže se k tomu, že povede svěřené dítě ve víře.
  4. Připravit si křestní roušku a svíčku.