Ostatní aktivity

Ostatní aktivity

Pro bližší informace sledujte aktuality a ohlášky.

 • Výuka náboženství
 • Sedmibolestný růženec
 • Společenství manželů
 • Informační zpravodaj pro farnosti Ořechov
 • Tříkrálová sbírka
 • Koncerty v kostele sv. Jiří a v kostele Všech svatých
 • Farní ples www.farniples.cz
 • Farní tábory pro mladší i starší děti
 • Noc kostelů  www.nockostelu.cz
 • Poutě

V našich farnostech se konají poutě ke cti těchto svatých:

  • sv. Jiří
  • sv. Peregrin
  • sv. Jan Nepomucký
  • sv. Cyril a Metoděj
  • sv. Šimon a Juda